Til innholdet
Illustrajon av logo for BSCI med teksten: An initiative of the Foreign Trade Association, Business Social Compliance Initiative

BSCI

Vi ønsker ikke å produsere hos produsenter som ikke er vant til å jobbe med ”Codes of Conduct” og uavhengige tredjeparts inspeksjoner Vi søker aktivt og velger fortrinnsvis leverandører som er medlem av BSCI, vårt mål er at 100% av våre produsenter skal være medlem.

90 % av våre leverandører i Kina er medlem av Business Social Compliance Initiative, BSCI. BSCI er etablert av Foreign Trade Association, og implementerer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeideres rettigheter.

Gjennom BSCI medlemskapet forpliktes de til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter endt inspeksjon mottar fabrikken en rapport med et revisjonsresultat (basert på oppnådde poeng under revisjonen), samt en forbedringsplan. Den inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist. Etter tidsfristen blir det gjennomført en oppfølgingskontroll for å påse at feil og mangler faktisk er utbedret.