BETINGELSER

LES ALLE BETINGELSENE 

Sett deg inn i informasjonen på denne siden for å få de laveste prisene, levering i god tid før russefeiringen og betaling på kreditt.

PROFIL

For å bestille på Russeservice.no må du ha profil på Russ.no. Registrer deg med nøyaktig samme navn, adresse, postnummer og post­sted som er registrert i Folkeregisteret, samt mobil og e-post du vanligvis bruker. Har du oppgitt mobil eller e-post du ikke daglig bruker, får vi ikke sendt deg viktig informasjon om tidsfrister, rabatter og levering.

STØRRELSESPRØVING

For at du skal få bestilt klær i riktige størrelser kommer vi til de fleste skolene rett etter skolestart. Kontakt oss på 33 48 99 00 eller post@russeservice.no for å avtale sted og prøvedag, eller for å få tilsendt størrelsesprøver. Rekker du ikke å prøve innen tilbudsfristen 2. september, så bestill likevel de størrelsene du tror er riktig innen fristen. Du løper ingen risiko da du kan fritt endre størrelsene eller avbestille klærne, helt frem til varelevering.

BESTILLING

Legg varene i handlekurven, velg betalingsmåte og bekreft bestillingen. Vi sender e-post-bekreftelse på bestillingen. Bestiller du etter 2. september, kan vi bli utsolgt for enkelte varer.

BETINGELSER FOR GRUNNPAKKER OG TILBUDSVARER

  1. Bestill varene innen 2. september.
  2. Tekst, bilde og design til russekortet må være godkjent innen 2. november.
  3. Verifisering av personopplysninger ved kreditt, eller forhåndsbetaling, innen 2. januar.
  4. En Grunnpakke pr russ.

VERIFISERING AV PERSON­OPPLYSNINGER VED KREDITT

Når du handler på Russeservice.no kan du betale etter levering. Du må være over 18 år eller ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen. Registrerte personopplysninger på Russ.no som navn, adresse, post­nummer og poststed må være 100% identiske med hva som er registrert hos Folke­registeret. Ved å legge inn person­nummeret, veri­fiseres dine person­opplysninger mot Folke­registeret. Stemmer per­son­opp­lysningene med Folke­regis­teret, får du kreditt. Hvis en bok­stav, ett tall eller tegn er feil, får du ikke god­kjent verifisering og du får ikke kreditt. Dine per­so­na­lia finner du her: Logg inn på www.altinn.no. Under ”Profil, roller og rettigheter” velger du ”Din kontaktinformasjon”. Verifisering oppheves ved eventuell endring av personalia. Ta kontakt med oss i god tid før 2. januar om du har spørsmål. Skal du handle på kreditt, og ikke verifiserer person­opplysnin­gene dine innen 2. januar, mister du rabattene i Grunn­pakkene og tilbudsvarene.

RUSSEKORT

Legg inn tekst og bilde i russekort­generatoren på Russeservice.no. Benytt lyse bilder med klare farger, god kontrast og oppløsning. Mørke bilder er vanskelig å trykke og kan derfor bli gjengitt i dårligere kvalitet. Bruk CMYK-filer dersom du har limt inn grafikk/bilder i egendesignede russekort. ­Russekort i Grunnpakken må bestilles innen 2. september og tekst, bilde og design må være godkjent innen 2. november. Når du har godkjent russekortet, sender vi en bekreftelse på e-post for at du skal sjekke at russekortet er slik du ønsker. Det er dette russekortet vi vil trykke og levere. Du er selv ansvarlig for at innholdet ikke strider med norsk lov. Russeservice kan nekte levering om innholdet strider imot norsk lov eller på annen måte ikke er passende. Russekort er spesialproduksjon, og kan ikke avbestilles etter at de er satt i produksjon. Ta hensyn til at russekortene deles ut til barn slik at innholdet er passende. Fargene kan avvike noe i den ferdige trykksaken. Ved bestilling eller godkjenning etter 2. november, kommer fraktkostnad på 149,– i tillegg.
Etter hovedleveringen i februar/mars produseres og levers russekortene i løpet av 2-3 uker fra bestillingen er godkjent/betalt.

BETALING

Du kan betale etter levering, enten på 30 dager kreditt eller på fire månedlige avdrag. Gebyr for 30 dager kreditt er 69,– og for fire månedlige avdrag 196,–. Betalingsinformasjon følger sammen med varene ved levering. For å kunne kjøpe på kreditt må du være over 18 år eller ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen. Vil du heller betale på forhånd, får du all betalingsinformasjon på e-post ved bestilling. Ingen varer leveres før verifisering av personopplysninger er godkjent om du bestiller på kreditt, eller før varene er forhåndsbetalt. All info om betaling ligger i Webshop.

LEVERING

Varene sendes i perioden 15. februar til 15. mars om du har bestilt innen 2. september, godkjent tekst, bilde og design til russekortet innen 2. november og verifisert personopplysninger ved kreditt eller forhåndsbetalt innen 2. januar. Bestiller du etter 2. september, kan du få noe senere levering. Om du ønsker Parkas og Fleece levert før jul må du bestille Hurtiglevering. Når vi sender varene blir du varslet på SMS og e-post. Varene henter du på nærmeste postkontor/post-i-­butikk. Bestillinger og bytter i perio­den 2. januar og senere ekspederes fra 10. mars. Bestillinger og bytter etter 10. mars ekspederes neste arbeidsdag.

PRISER OG RABATTER

Du må bestille innen 2. september for å få rabattene og du kan fritt endre størrelsene eller avbestille klærne, helt frem til vi skal levere varene. Har du ikke bestilt innen 2. september, godkjent tekst, bilde og design til russekortene innen 2. november, og verifisert personopplysninger ved kreditt eller forhåndsbetalt innen 2. januar, får du ikke rabattene. Prisene i Grunnpakken er basert på rimeligste vare innen hver produktkategori. Ønsker du en dyrere vare, øker prisen tilsvarende. Grunnpakketilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Prisen for Grunnpakke er basert på 1 stk Grunnpakke pr russ. Katalogen trykkes før Web­shop åpner, og eventuelle endringer av produkter, priser og betingelser kan forekomme. Det er da betingelsene i Webshop som gjelder hvis disse er forskjellig fra de som står i katalogen. Prisene er inklusive 25 % mva. og gjelder frem til 15. mars 2017. Prisene kan justeres ved uventede hendelser som for eksempel endrede valutaforhold, force ­majeure eller endret mva. FRAKT Frakt er 149,–, og gjelder til norske adresser. Frakt for Russepasset er 49,–. Har du byttet adresse, gi oss beskjed før vi sender varene. Uavhentede pakker belastes med frakt begge veier, til sammen 298,–.

ANGRERETT, BYTTE OG RETUR

Du har tre måneders retur-/angrerett for bytte eller tilbakebetaling hvis varen er ubrukt. Dette gjelder ikke russekort og annen spesialproduksjon. Sammen med leveransen får du et ferdig utfylt returkort som du klistrer på pakken og leverer på nærmeste butikk/postkontor. Vi bytter gjerne varer for deg, men du blir belastet for frakt ved retur og bytte, 149,– hver vei, til sammen 298,–. Når du mottar byttevarene, legger vi ved faktura. Du betaler ingen frakt hvis returen skyldes feil fra vår side. Noen ganger lønner det seg ikke å returnere varer fra Grunn­pakken eller tilbudsvarene da både rabattene og frakten trekkes fra i beløpet du får tilbakebetalt. Ved bytte lønner det seg heller ikke å returnere en vare som koster mindre enn fraktkostnaden 149,–. Hvis du har spørsmål rundt dette, så kontakt oss på post@russeservice.no før du returnerer varer. Når du kjøper varer på Russe­service.no har du angrerett ved å gi melding til Russeservice før utløpet av angrefristen som er tre måneder fra du får varen(e) i fysisk besittelse. Standardisert skjema for bruk av angrerett (Angreskjema) følger med leveransen av varene. For Russekort, Caps med navnbrodering og andre varer som er fremstilt etter forbrukers spesifikasjoner gjelder angrefristen 14 dager fra dagen denne varen er bestilt. Kunden må selv bære fraktkostnadene dersom angreretten brukes.
For Russepasset som er fremstilt etter forbrukers spesifikasjoner, gjelder angrefristen 14 dager fra dagen denne varen er bestilt. Ved retur, fyll ut Angreskjema Russepasset og returner sammen med russepasset.

EE-AVFALL

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall.
Alt som går på strøm eller batterier skal derfor leveres til retur når det ikke brukes lenger.
Retur:
Du kan enten levere det til oss, til en butikk som selger tilsvarende typer varer eller til kommunal gjenvinning og er vederlagsfritt.
Er det noe du lurer på ta kontakt med oss og hjelp oss å spare miljøet.
Vi er medlem av et EE returselskap, godkjent av Miljødirektoratet.

SAMFUNNSANSVAR

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Russeservice ble medlem av Initiativ for Etisk Handel i 2004. Gjennom vårt medlemskap i IEH forplikter vi oss til å jobbe målrettet med etisk handel. Vi vil kontinuerlig forbedre vår produksjon samt arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører.

HVOR PRODUSERER VI VARENE

Russeservice produserer mesteparten av sine varer i Kina og Norge, men også noe i Tyrkia, Frankrike og Danmark. Vi bruker fortrinnsvis leverandører og produsenter som er miljøsertifiserte. Vi eier ingen fab­rikker, men i Kina handler vi fra ekspor­tører og produsenter som i stor grad også produserer for andre norske og skandinaviske varemerker, og som har innarbeidet etiske retningslinjer som en del av sin forretning. Vi tilbyr fabrikklistene til journalister som ønsker innsyn for å sjekke de fabrikkene vi benytter.

PRODUKTSIKKERHET

Russeservice har som krav til sine leverandører at de må opplyse om alle aspekter av produksjonsprosessen. Vi krever full sporbarhet av produktet. Vi tester regelmessig våre varer for mulige helsefarlige og forbudte stoffer på uavhengige laboratorier i Skandinavia og Kina.

ETISKE RETNINGSLINJER

Vi krever at alle som produserer for Russeservice forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Disse er utviklet i samarbeid med IEH og stiller krav til våre produsenter med klare kjøreregler; respekt for lover og regler, rett til å fagorganisere og kollektive forhandlinger, ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid, forsvarlige arbeids- og lønnsforhold. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder. Vi besøker selv fabrikkene for å se på forholdene. Dette er med på å styrke samarbeidet og gir en god dialog med hensyn til videre utvikling. Vi benytter oss også av uavhengige inspeksjoner for kontroller på fabrikkene.

MILJØANSVAR

Vi er opptatte av å redusere miljø og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Vårt mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vi bruker ikke ekte pels eller lær på produktene, dun og fjær må være sertifiserte at de ikke plukkes fra levende dyr. Vårt mål er å ta ansvar for hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. Russeservice ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Russeservice kildesorterer da vi har mye kartong og plast. Transport av varer fra fabrikkene i Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt.

EE-AVFALL

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall.
Alt som går på strøm eller batterier skal derfor leveres til retur når det ikke brukes lenger. 

Det er gratis å returnere. Du kan enten levere det til oss, til en butikk som selger tilsvarende typer varer eller til kommunal gjenvinning.

Er det noe du lurer på ta kontakt med oss og hjelp oss å spare miljøet.
Vi er medlem av et EE returselskap, godkjent av Miljødirektoratet.

NOAH · AMNESTY · UNICEF