Til innholdet

Presse & info

Her er informasjon om oss og kundene våre i den videregående skolen


Hvem er vi?

Redress AS (Russedress) og Russeservice AS er selskaper eiet av R&U Holding AS. Begge selskapene har lik praksis når det gjelder punktene nevnt under. R&U Holding AS er også eier av University AS.

Hva er russebransjen?

Russebransjen består av en rekke leverandører av varer og tjenester innenfor et vidt felt: bussutleie, bussbygging, russelåter, dugnadsselskaper, grafiske designere, russetreff, gruppeklær og russeutstyr. Våre tre selskaper driver kun med gruppeklær og russeutstyr.

Er vi en kommersiell aktør?

Vi er en kommersiell aktør og leverer gode varer til rett pris og rett tid. Vi har høy omsetning og er kanskje en av de største i landet innen tekstiltrykking. I våre selskap er vi 60 fast ansatte foruten 140 deltidsansatte som jobber i høysesongen, og bidrar til mange arbeidsplasser.

Hvem er kunden?

Våre kunder er elever i den videregående skolen. De typiske kundene er vennegjenger som danner grupper som vi er i kontakt med oss i de to siste årene på videregående skole. Det tradisjonelle russeutstyret som russedresser, russekort og russeluer bestiller elevene i løpet av siste året på videregående skole. Kundene er nye hvert år. De er bevisste og stiller høye krav til både kvalitet og service.

Hvordan markedsfører vi oss?

Vår markedsføring retter seg mot personer over 16 år, og vi følger Forbrukertilsynets veiledning og markedsføring overfor barn og unge. For digital reklame må kunden selv aktivt godkjenne reklameutsendelser, og kunden kan når som helst trekke godkjennelsen tilbake. Vi kontakter ikke elever i ungdomsskolen. Vi er ikke på områdene til videregående skoler for å selge våre varer uten tillatelse fra skolens ledelse.

Hvem er våre selgere?

De fleste av våre selgere er unge mennesker som begynner å jobbe hos oss etter egen russetid.

Hvorfor danner elevene grupper?

Elevene samler seg i grupper før selve russetiden starter. Bakgrunnen for den sterke gruppedannelsen de siste årene er at elevene ønsker en sosial tilhørighet. Det finnes få steder hvor hele årskullet kan samles på alkoholfrie steder eller steder med 18-års aldersgrense. Så da samles man heller privat i grupper. Antall medlemmer i gruppene er ofte styrt av hvor mange det er plass til i hjemme hos foreldrene og for russebussene hvor mange det er plass til på bussen. Man trenger ikke lese mange avisinnlegg for å se at elevene savner et lokalt felles sted og samles. I dag finnes det få alternativ unntatt to store landstreff for russen. Dette uttaler et russestyre i Aftenposten: «Russebusser er først og fremst et festlokale. Russen organiserer seg ikke i grupper for å være utestengende og ekle mot hverandre, men fordi de må. Hvis russen får et sted å feste, blir behovet for russebusser mindre. For feste skal vi!»

Hvor mange russebusser finnes det?

Våre anslag er at det er maks 225 russebusser med 4500 avgangselever, noe som utgjør ca 10% av et russekull.

Har vi konfidensielle avtaler til gruppene?

Ingen av våre avtaler er konfidensielle, men vi respekterer at gruppene ønsker at vi ikke skal røpe gruppenavnet før lansering.

Låser vi gruppene til kun å handle fra oss?

Det er ingen krav om at gruppene skal handle alt fra oss. Vi gir rabatter på bestillingsvolum, slik at kundene kan vurdere våre tilbud opp mot andre leverandører.

Hva skjer hvis jeg vil klage på noe?

Går noe galt, retter vi opp. Enkelt og greit. Det er aldri vanskelig å komme i kontakt med oss, og vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Vi er glade for resultatene av kundeundersøkelser, der de fleste kundene våre svarer at de er fornøyde med både kvalitet og kundeservice. Siden Forbrukertilsynet ble opprettet i 2021, har det ikke vært noen klager registrert mot noen våre andre selskaper. Vi kan kontaktes på chat, epost eller telefon.

Hva gjør vi for inkludering i russetiden?

Ekskludering og utenforskap skjer dessverre på alle arenaer i samfunnet, og vi har ikke grunnlag for å mene at det er mer utbredt i russemiljøer enn andre steder. Uansett hvor det skjer, er det ikke akseptabelt. Vi mener det mest effektive middelet for å oppnå økt inkludering er å endre holdninger og adferd. Vi har spurt all russ om gode forslag til inkludering. Disse forslagene er publisert på https://medlem.russ.no/inkludering. Det er mange grupper på hver skole og det dannes nye grupper helt frem til russetiden, så det skal ikke være vanskelig å finne en gjeng å henge sammen med. Vi tenker åpner grupper er et godt alternativ for en bedre inkludering og vi vil gjøre tiltak slik at alle skal finne en gruppe. Det er ikke god business for oss om det står russ utenfor, som ikke har noen å feire russetiden med. Vi har rimelige priser slik at alle kan delta i feiringen og man trenger ikke bruke tusenvis av kroner å få seg russeutstyr.

Har dere eierinteresser eller samarbeid med andre russeselskap?

Vi har ingen eierandeler i andre selskap som henvender seg til russen. Vi samarbeider med andre aktører som for eksempel Høvik Hørsel, Landstreff Fredriksten og Landtreff Stavanger.

Er dine persondata trygge?

Vi håndterer personopplysninger i tråd med lover og regler, og kundens opplysninger er trygge hos oss! Det er klart og tydelig hva vi ber om samtykke til, og kunden kan alltid trekke tilbake samtykket sitt når som helst. Kunden kan sjekke hvilke data vi har lagret ved å logge inn på sin profil på russ.no.

Hva koster våre varer?

Det er stor forskjell hva den enkelte bruker av penger på gruppegensere og russeutstyr. Vi legger vekt på at flest mulig skal ha råd til å være med i en gruppe og senere delta i russefeiringen. Vårer selskap tilbyr gruppegensere til en rimelig penge. Prisen avhenger av hvor mange logoer gruppene ønsker. Mange kjøper flere enn en genser og tilbakemeldinger fra kundene er at disse genserne ofte ligger på samme prisnivå som sivile gensere de ellers kjøper. Til russetiden tilbyr vi en grunnpakke med god rabatt som inneholder russedress, russelue, russekort, parkas, ørepropper og fløyte. Hvis man ikke ønsker grunnpakken, kan man f.eks kun kjøpe russedress.

Hvorfor bestille grunnpakkene tidlig?

For å kunne levere rimelig russeutstyr og levere i tide, tar vi inn bestillinger på grunnpakker høsten i avgangsåret. Med tidlig bestilling fra russen kan vi tilby et bredt utvalgt av modeller, passformer, farger og størrelser. Kunden kan fritt kansellere sin bestilling helt frem til vi sender ut varene på vårparten, eller ved å returnere etter levering.

Har dere samarbeid om sosialt ansvar?
Vi samarbeider med aktører med viktige formål:

  • Amnesty om kampanjen "Har du lyst!" og med budskapet «Sex uten samtykke = voldtekt»
  • Russen på Sørlandet med kampanjen «Nei til Narkotika»
  • Barnekreftforeningen med oppmerksomhet rundt «Gullsløyfen»

For disse tre produserer vi og deler ut gratis strykemerker som de aller fleste av russen stryker på sine russedresser.

Har dere kontaktet regjeringen?

Etter flere utspill fra familieministeren og utdanningsministeren tok vi i mars kontakt med statsrådene for å legge frem vårt syn på russefeiringen og hvordan vi jobber. Vi ble intervjuet av NTB etter møtet og ved å følge denne lenken kan du lese ministrenes og våre uttalelser.

Når starter russetiden?

Det er myndighetene som legger føringer for fylkeskommunene som eier de videregående skolene. Det vi noteres oss er at myndighetene vil at russefeiringen skal fortsette, men samtidig ha ro i skolen og ha søkelys på inkludering. Dette vil vi være med å bidra til. Spørsmålet som russen lurer på, er om feiringen skal starte etter skriftlig eller muntlig eksamen. Vi tror at også de kommende avgangselevene må være med i denne beslutningsprosessen. 

Henvendelse kan sendes til post@russeservice.no