Til innholdet

Slik produserer vi Russedressene

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Russeservice jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Vi anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Les mer

Norsk design

Russeklærne er skreddesydde for en hektisk russetid, noe som setter en høy standard. Materialene må være av god kvalitet, passformen perfekt og klærne må være slitesterke, moderne, og komfortable nok til en aktiv russefeiring.

Våre klær er utviklet av vårt designteam i Norge, som legger vekt på rene linjer, god passform, funksjonalitet og materialer av høy kvalitet. Vi ønsker at våre klær skal passe så mange kroppsfasonger og størrelser som mulig. I tillegg til å se bra ut og sitte godt, er det viktig for oss at klærne våre blir laget under anstendige forhold som tar hensyn til mennesker, dyr og miljø. Alle våre leverandører forplikter seg til våre etiske retningslinjer og vår kjemikalieforskrift.

Prinsipper for bærekraftig foretningspraksis (Code of conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Les mer

Etisk Handel Norge

Vi har vært medlem av Etisk handel Norge siden 2004, og har som mål å stadig styrke innsatsen for å forbedre arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Vi ønsker å drive forretning på en økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig måte.

Medlemskapet forplikter oss til å jobbe aktivt for forbedringer i vår leverandørkjede, basert på EHNs etiske retningslinjer for innkjøp. I våre leverandøravtaler inngår ”Codes of Coduct” (retningslinjer for etisk handel), som alle leverandører må signere ved kontraktinngåelse. Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av EHNs evalueringssystem, fabrikkbesøk og inspeksjoner.

Årsrapporter om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og etisk handel:
2019, 2020, 2021, 2022

Produksjon og produktsikkerhet

Vi prioriterer faste og langvarige relasjoner. Gjennom langvarig samarbeid har vi oppnådd god kunnskap om våre produsenter og større forutsigbarhet som kommer alle parter til gode.

Les mer

Miljøansvar

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Våre mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. Vi ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker, samfunn og miljø.

Les mer

Vedlikehold av klær

Prøv først å fjerne flekker lokalt med en fuktig klut. Heng alltid klærne dine opp så de får luftet seg og tørket ut. Vreng alltid plagg med trykk før vask for å gi det lengere levetid.

Les mer

Bærekraftig fremtid

Vi oppfordrer russen til å engasjere seg om miljø og bærekraft. Nye tanker og ideer er viktige for å finne løsninger som kan bevare miljøet vårt for fremtidige generasjoner. Del dine forslag, gode praksiser eller bekymringer om miljø her, og la oss jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!