Til innholdet

Miljøansvar

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Våre mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. Vi ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker, samfunn og miljø.

Varene blir pakket og sendt ut i resirkulert plastemballasje som på nytt kan resirkuleres. Pakkeposene er merket Grønt Punkt Norge. Kildesortering er en selvfølge da vi har spesielt mye kartong og plast. Russekort og kataloger er trykket på miljømerket papir.

Svanen

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å giftforbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag. Plastforurensning i verdenshavene er et av vår tids største miljøproblemer. Hver gang vi vasker syntetiske tekstiler som fleece og polyester, løsner det små plastfibre som blir med vaskevannet ut i elver og havet.

En enkel måte å redusere mikroplastutslipp på er å benytte Guppyfriend vaskepose som fanger opp fibre som løsrives under vasking. Etter vask skal man ta ut mikrofibrene som samler seg i Guppyfriend vaskepose og kaste det i restavfall. Vaskeposen kan brukes igjen og igjen og er testet for over 100 vask, og etter 100 vask fungerer posen like godt. Guppyfriend vaskepose er laget av nylon (polyamid) og kan resirkuleres som plast. Husk bare å ta bort glidelåsen. Vi selger vaskeposen til selvkost.

Transport av varer fra Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt. Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning. Slikt avfall, kalt EE-avfall, skal ikke kastes sammen med annet avfall. EE-avfall inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet og metall som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. I henhold til WEEE-direktivet skal alle som selger elektriske og elektroniske produkter ta hånd om dem på en miljøriktig måte. For å tilfredsstille dette er vi tilsluttet Renas. Vi tar vederlagsfritt imot EE-avfall av samme type som vi selv tilbyr, uavhengig av hvor det er kjøpt. Gjelder kun fra privat husholdning.