Til innholdet

PERSONVERNERKLÆRING

Hvem vi er: R&U Holding AS, som eier av Russeservice AS, Redress AS og University AS, org. nr. 913 408 616. NB! Dette er ikke telefonnummer!

Hva vi tenker om personvern: Vi er glødende opptatt av å behandle dine personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Hvordan du deler dine personopplysninger med oss: I forbindelse med at du registrerer deg som bruker via https://russ.no , besøker nevnte nettside eller de tilknyttede nettsidene https://russedress.no og https://russeservice.no og deres sub-domener (samlet «Nettsidene») og benytter deg av våre Tjenester for sammenkobling av russ («Nettsamfunn»), vil det samles inn personopplysninger om deg. Vennligst les våre Brukervilkår for å få en klar forståelse for hvilke rettigheter og plikter du har ved bruk av våre Tjenester.

Hva Russ.no er: Russ.no er som nevnt ovenfor et «Nettsamfunn», dvs. en medlemsklubb, et sosialt medium og Community for russ hvor man kan kommunisere med andre, motta rabatter, invitasjoner til eksklusive arrangementer, unike pakketilbud, utdanningstilbud, spesielle produkter eller andre fordeler og tjenester. Du kan selv velge hvilken type informasjon du vil motta fra oss. Medlemskap er åpent for deg mellom 15-19 år.

Hva en personvernerklæring er: Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre Tjenester og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi våre Tjenester utvides eller endres. vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Hvorfor bør du lese den: Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av vårt Nettsamfunn. Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Hvordan vi har strukturert erklæringen: For å oppnå vår overordnede visjon utformet vi denne Personvernerklæringen i et leservennlig format, slik at du ikke trenger å lese alt for å finne svaret på ditt spesifikke spørsmål. Vennligst klikk på et av emnene nedenfor for å bli henvist til relevant informasjon:

 1. Samtykke
 2. Legitimt interesse
 3. Elektronisk markedsføring
 4. Behandlingsansvarlig
 5. Hva er personopplysninger?
 6. Hvilke personopplysninger behandler vi?
 7. Når behandler vi personopplysninger?
 8. Formålet med vår behandling?
 9. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?
 10. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
 11. Tredjepartslinker
 12. Synlighet
 13. Informasjonskapsler
 14. Sikkerhet
 15. Overføring av personopplysninger til utlandet
 16. Dine rettigheter
 17. Endring
 18. Kontakt

1. Samtykke

For å kunne benytte deg av våre Tjenester er det nødvendig at du gir oss et minimum av visse etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til våre Tjenester eller vårt Nettsamfunn eller våre Nettbutikker.

Ved å bruke vårt Nettsamfunn, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss som angitt i punkt 18.
Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Hvis barn under 13 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt i punkt 18.

2. Legitim interesse

I noen tilfeller behandler vi dine personopplysninger basert på vår legitime interesse. På nåværende tidspunkt behandles personopplysninger basert på vår legitime interesse til følgende formål:

 • Personopplysning om hvorvidt noen er ansvar for en gruppering av kommende russ, inkludert e-postadresse, sted og mobiltelefonnummer: Behandles for å sammenkoble en ansvarlig for hver gruppe med samarbeidene selskaper som leverer dugnader.
 • Telefonnummer i forbindelse med invitasjon fra en tredjepart. Dette gjelder for eksempel dersom du blir invitert til å teste våre tjenester via dine venner.

I tilfellene over trenger vi ikke ditt samtykke for å behandle opplysningene, men du vil selvfølgelig ha dine rettigheter i behold. Dersom du har noen spørsmål om slik behandling eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss som angitt i punkt 18.

3. Elektronisk markedsføring

Ved aksept av denne Personvernerklæringen kan du også samtykke til å motta nyhetsbrev og gunstige tilbud, samt at dine personopplysninger blir behandlet til direkte markedsføring innenfor følgende kategorier: Russeutstyr, gruppeklær, tjenester og produkter fra Russ.no, utdanning, arrangementer og dugnadstjenester.

Samtykke til markedsføring er ikke påkrevet for å benytte vårt Nettsamfunn og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss som angitt i punkt 18.

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til å motta direkte markedsføring fra oss, vil vi imidlertid ikke slette dine opplysninger fra våre databaser, med mindre du uttrykkelig ber oss om dette.

4. Behandlingsansvarlig

Vi ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Vår Daglige leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

5. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

6. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av våre Tjenester, vil vi kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 1. Adresse: Benyttes for å foreta bestillinger i nettbutikken.
 2. Betalingsinformasjon (eksempelvis Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, kontonummer, kredittsjekk, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer): Benyttes for å administrere bestillinger i våre nettbutikker.
 3. Bilder: Benyttes til russekort, Russ.no app og i forbindelse med kontakt med andre russ i vårt Nettsamfunn.
 4. Kontakter: Dine kontakter fra din telefon brukes kun ved invitasjon via russ.no app.
 5. Din bruk av våre Tjenester (eksempelvis søkehistorikk og kommunikasjon mellom deg og oss): Brukes til statistiske formål, håndtering av henvendelser og kundeservice samt for å gi deg en best mulig opplevelse.
 6. E-postadresse: Benyttes for registrering, innlogging og motta varsel og annen informasjon.
 7. Fødselsdato: Benyttes i forbindelse med fakturering av bestillinger foretatt i nettbutikken samt til verifisering.
 8. Mobiltelefonnummer: Benyttes for å logge inn og verifisere deg som bruker, samt for å foreta bestillinger i nettbutikken og motta varsel og annen informasjon.
 9. Navn: Benyttes for å foreta bestillinger i nettbutikken samt delta i våre Tjenester.
 10. Russeår: Benyttes for å vise deg relevant informasjon i våre Tjenester.
 11. Passord: Benyttes for registrering og innlogging.
 12. Kjønn: Benyttes ikke.
 13. Postnummer: Benyttes for å foreta bestillinger i nettbutikken og til statistiske formål.
 14. Skole: Benyttes for å foreslå venner og skolegrupper, til å utarbeide automatiske forslag til tekster på russekort i nettbutikken, samt til direkte skolespesifikk kommunikasjon via SMS eller e-post (eksempelvis varsel om når vi arrangerer prøvedag).
 15. Gruppe: Benyttes for å organisere og tilby gruppefunksjoner til medlemmer av Nettsamfunnet.
 16. Arrangement: Brukes ikke.
 17. Til salgs: Brukes ikke.
 18. Feed: Brukes ikke.
 19. Sivilstatus: Brukes ikke.

I utgangspunktet behandler vi ikke inn sensitive personopplysninger om deg, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby våre Tjenester til deg. I de tilfeller vi ønsker å behandle sensitive personopplysninger vil vi først søke å innhente ditt samtykke. Dersom slike opplysninger blir utlevert, samtykker du til at vi behandler slike sensitive personopplysninger i tråd med denne Personvernerklæringen for det formål som er uttrykkelig angitt ved din utlevering av personopplysningene.

7. Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger du avgir ved registrering for bruk av vårt Nettsamfunn og ved løpende bruk av vårt Nettsamfunn, når du abonnerer på et nyhetsbrev, svarer på en undersøkelse eller markedsføringskommunikasjon, bestiller produkter fra våre nettbutikker, benytter deg av vår mobilapplikasjon Russ.no, besøker Nettsidene, benytter bestemte funksjoner på Nettsidene, fyller ut et skjema, eller benytter eller skriver inn informasjon på våre Nettsider.

8. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester.

Vi vil behandle personopplysninger som vi mottar direkte fra deg, våre samarbeidspartnere eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av vårt Nettsamfunn samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av vårt Nettsamfunn på en best mulig måte. Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre Tjenester, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 1. Administrere en undersøkelse, din bruk av Nettsidene eller vårt Nettsamfunn.
 2. Behandle ordrer og transaksjoner og å sende deg informasjon og oppdateringer vedrørende slike ordrer og transaksjoner.
 3. Bistå deg og våre samarbeidspartner i forbindelse med tvister.
 4. Følge opp dine forespørsler.
 5. Gi deg kundeservice når vi svarer på dine forespørsler om bistand.
 6. Gjennomføre interne undersøkelser og risikovurderinger.
 7. Holde deg orientert om våre tilbud, våre tjenester og nyheter.
 8. Håndtere sammenkoblingen mellom brukere i våre Tjenester.
 9. Registrere og forebygge svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
 10. Sende deg service- eller driftsmeldinger, for eksempel oppdateringer, sikkerhetsvarsler og kontovarsler.
 11. Tilby, forbedre, vedlikeholde og beskytte vårt Nettsamfunn og dets innhold for å kunne gi deg bedre kundeservice.
 12. Tilpasse din brukeropplevelse og å tillate oss å levere den type innhold og som du er mest interessert i.
 13. Verifisere deg som bruker og informasjon du har tilgjengeliggjort i vårt Nettsamfunn.
 14. Verifisere og forenkle din bruk av siden ved bruk av Facebook login. Benytter du Facebook login, aksepterer du deres retningslinjer for data.

Vi gjennomfører også anonymiserte analyser for å kunne forbedre våre Tjenester. Slike analyser vil gjennomføres ved bruk av aggregerte og anonymiserte personopplysninger, og disse opplysningene vil ikke kunne benyttes til å identifisere deg som person.

Dersom du har samtykket til elektronisk markedsføring vil du også kunne motta informasjon med tilbud og nyheter fra våre samarbeidspartnere innenfor kategorier spesifisert i punkt 3.

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål. Personopplysninger utover dette behandles i henhold til separat samtykke fra deg. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss som angitt i punkt 18.

9. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis etter bokføringsloven. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Tidsperioden som vi lagrer personopplysninger vil variere, avhengig av bruken av våre Tjenester og hvilke personopplysninger det gjelder.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for Vårt formål, har vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil. Dersom du velger å slette profilen din, vil også dine personopplysninger slettes.

10. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi samarbeider med tredjeparter for å levere våre tjenester og varer og vi kan dele dine personopplysninger med organisasjoner som er våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere, og som er involvert i:

 1. Produksjon av russekort
 2. Logistikk og frakt
 3. Produksjon av russeklær
 4. Produksjon av russetilbehør
 5. Markedsføring
 6. Databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre forretningssystemer, prosedyrer, infrastruktur og annen IT-drift, inkludert testing eller oppgradering av våre datasystemer eller som på annen måte forenkler våre Tjenester.
 7. Regnskapstjenester
 8. Inkassovirksomhet

Disse tredjepartene har bare tilgang til dine personopplysninger for det formål å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, levere vårt Nettsamfunn eller dersom du for øvrig har samtykket til dette.

Vi bruker et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om din bruk av våre Nettsider. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte du besøker våre Nettsider, hvilke sider du besøker når du gjør det, og hvilke andre nettsider du besøkte før du kom til våre Nettsider. Vi bruker dataene vi får fra Google Analytics kun for å forbedre våre Nettsider. Google Analytics samler bare den IP-adressen som er tildelt deg på datoen du besøker våre Nettsider, i stedet for ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. vi kombinerer ikke dataene vi samlet i nn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang du besøker våre Nettsider, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på våre Nettsider, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne deg på returbesøk på våre Nettsider ved å deaktivere informasjonskapsler i din nettleseren.

Før vi utleverer personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger.

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel innebære at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne Personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser om følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Vi benytter oss av kommunikasjonsverktøyet ITX. Ved alle skriftlige henvendelser (chat, e-post, Messenger) vil vår dialog med deg lagres av vår samarbeidspartner ITX. Dersom du ikke ønsker å samtykke til at ITX behandler dine personopplysninger m å du gi beskjed til oss, se punkt 18 nedenfor. Det er et vilkår for bruk av tjenesten ITX at du aksepterer tjenestens personvernerklæring.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre Tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi overføre personopplysningene dine dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene over som påvirkes av transaksjonen. Personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne Personvernerklæringen.

11. Tredjepartslinker

Av og til, etter vår skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på våre Nettsider. vi kan også ha lenker på vår Nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

12. Synlighet

Vi vil vise dine personopplysninger på din profilside og andre steder på Nettsidene i henhold til innstillingene du angir i din profil og din interaksjon med andre brukere. Vi anbefaler at du beskytter din anonymitet dersom du anser det påkrevd, og vi oppfordrer deg til å tenke nøye på hvilke personopplysninger du oppgir på din profilside eller i forbindelse med din interaksjon med andre brukere.

13. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på Nettsidene. vår bruk av informasjonskapsler reguleres av våre vilkår for informasjonskapsler. Vi behandler informasjon innsamlet ved bruk av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer.

14. Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner med verifisering av personnummer behandles via en en ekstern leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. Personnummer du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av vårt Nettsamfunn, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

15. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. ditt samtykke til denne Personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen. Du kan være trygg på at vi kun vil overføre personopplysninger til tredjeparter som vi anser for å ha implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

16. Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss ved å kontakte oss som angitt i klausul 17.

Dine rettigheter omfatter:

 1. Informasjon: du har krav på informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler opplysninger om deg og hvordan vi behandler disse.
 2. Innsyn: du kan kreve å få utlevert en kopi av opplysninger vi har om deg.
 3. Retting: du kan kreve rettet og supplert opplysninger om deg.
 4. Sletting: du kan be om sletting av alle personopplysninger om deg, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt brukerforhold hos oss opphøre.
 5. Begrensning: du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 6. Dataportabilitet: du kan be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 7. Innsigelse: du kan be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

For å beskytte oss mot falske forespørsler om tilgang, kan vi kreve tilstrekkelig informasjon av deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter du kontakte oss som angitt i punkt 18.

Alle registrerte brukere kan også gjennomgå, oppdatere, rette eller slette enkelte personopplysninger som er oppgitt i sin registrering eller profil ved å endre innstillinger i profilen. Hvis du sletter alle slike personopplysninger helt, kan profilen din bli deaktivert.

17. Endring

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at våre Tjenester utvides eller endres, og vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du her. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på våre Nettsider

18. Kontakt

Dersom du vil benytte dine rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet eller innsigelse av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på personvern@russeservice.no.

Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil vi iverksette alle rimelige skritt for å løse problemet.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.