Til innholdet
Illustrajon av logo for IEH med teksten: Initiativ for etisk handel

Initiativ for etisk handel

Vi har vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) siden 2004, og har som mål å stadig styrke innsatsen for å forbedre arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Vi ønsker å drive forretning på en økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig måte. IEH-medlemskapet forplikter oss til å jobbe aktivt for forbedringer i vår leverandørkjede, basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. I våre leverandøravtaler inngår ”Codes of Coduct” (retningslinjer for etisk handel), som alle leverandører må signere ved kontraktinngåelse. Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av IEHs evalueringssystem, fabrikkbesøk og inspeksjoner.