Til innholdet
Illustrasjon av et reagensrør

Kjemikalier

Ved produksjon av klær og sko benyttes kjemikalier under prosesser som farging, trykk og vask. Det er viktig for oss at våre kunder kjenner seg trygge på at plaggene ikke inneholder noen farlige restprodukter.

Våre leverandører plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriftene (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften.

Det foretas jevnlig kjemikalietester av uavhengige laboratorier i Kina og Skandinavia på oppdrag fra oss. Et produkt som blir avvist i kjemikalietestene vil ikke gjøres tilgjengelig for salg.